Jesteśmy firmą prywatną, działającą na rynku od 1991 r. Realizujemy produkcję przewodów i kształtek wentylacyjnych. Wykonujemy projekty, realizujemy montaże oraz prowadzimy serwis instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.Nasze wyroby i usługi cechuje wysoki, światowy poziom rozwiązań technicznych z dużym udziałem elektroniki i oprogramowania informatycznego.
Wszystkie, dotychczas produkowane wyroby jak również wykonane instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne spełniają wymagania ustawy Prawo budowlane i przepisów technicznych, a nowe instalacje i wyroby wykonywane będą zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.
P.P.H.U. "KLIWENT" zalicza się do czołówki firm realizujących produkcję wyrobów oraz wykonujących usługi w dziedzinie instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w Regionie Mazowieckim.
Na tym rynku jesteśmy jednym z głównych producentów. Współpracujemy z wieloma firmami zagranicznymi.
Prowadzimy sprzedaż naszych wyrobów i usług w siedzibie firmy w Radomiu.
  Doskonalenie naszej działalności opieramy na:
 • prowadzeniu marketingu – w celu spełnienia oczekiwania klientów i ich zadowolenia
 • śledzeniu innowacji – wyroby konkurencyjne, wynalazki, postęp techniczny
 • zaangażowaniu i kompetencjach personelu o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu
 • zaprojektowaniu i eksploatacji Systemu Zarządzania Jakością wg PN - EN ISO 9601:2008, równoważnego z Zarządzaniem Firmą
  Corocznie ustalamy strategiczne cele dotyczące jakości w zakresie:
 • osiągania zysku zapewniającego rozwój
 • specjalizacji w projektowaniu, montażu i produkcji wybranych grup wyrobów poziomu sprzedaży
 • Naszą działalność prowadzimy z zachowaniem równowagi interesów właścicieli, klientów, pracowników, środowiska naturalnego i lokalnej społeczności.

wykonanie: GrafMedia